http://www.pujcovna-party-stany.cz/
 
Rychlé vyhledávání


Navigace: Email: info@camotex.cz Tel.: +420 774 835 101 -> Půjčovní řád

Půjčovní řád

 
Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení (párty stanu) vzniká podpisem smlouvy o pronájmu a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

1) Pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce:
a) byl starší 18-ti let
b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
c) v případě, že se jedná o podnikatele, a to jak FO tak PO, je pro určení totožnosti postačující kopie živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Dále je nutné určit odpovědnou osobu pravomocnou k podpisu smlouvy o pronájmu a k převzetí pronajaté věci
d) složil kauci určenou pronajímatelem.

2) Montáž i demontáž párty stanu provádí pronajímatel.

3) Nájemce je povinen vrátit párty stan v původním stavu.

4) V případě poškození, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši, avšak minimálnì paušální částkou 2 000 Kč včetně DPH.

5) Zpětné převzetí nepoškozeného párty stanu v souladu s půjčovním řádem potvrdí pracovník pověřený k převzetí v zápùjčním listu.

6) Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku.

7) Technický stav půjčovaného párty stanu je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Měna